Jdi zpět

OČIMA MISIÍ: nový zpravodaj oblátské rodiny!

Milí přátelé oblátských misií,
čas, který v posledních měsících prožíváme, nám dává ještě silněji zakoušet, jak úzce jsme mezi sebou na této zemi propojeni a jak je naše křesťanská rodinná sounáležitost, kterou jako dar dostáváme ve křtu, živá a opravdová. Křesťanské bratrství a sesterství, které nezná rozdělení ani bariéry rasy, jazyků, národů, společenského postavení nebo pohlaví (srv. Gal 3,27-28; Kol 3,11), z nás v Kristu tvoří jednu rodinu a zbavuje strachů pramenících z odlišností a rozdílů. Jsme prostě na jedné lodi, jak často opakuje papež František.
A my jsme jako misionáři obláti a celá oblátská rodina rádi, že jste na té lodi spolu s námi. Děkujeme vám, že nám pomáháte pomáhat. Vaše modlitby i finanční dary jsou pro ty nejchudší a nejopomíjenější, se kterými jako řeholní misijní kongregace pracujeme ve více než 70 zemích světa, rozhodující.
Rádi bychom vám novým pohledem zprostředkovali život a činnost oblátské rodiny po celém světě, abyste mohli lépe zahlédnout plody své podpory a pomoci. Proto jsme pro vás připravili nový formát našeho misijního zpravodaje. Jmenuje se „Očima misií“ a v každém čísle vás bude uvádět do jednoho oblátského misijního tématu. Zpravodaj připravuje skupinka zapálených misionářů laiků i těch, pro které se misie staly celoživotním zasvěcením. Snad se vám budou úvahy, aktuální zprávy, čerstvé fotografie i jiné zajímavosti z oblátského světa líbit. První číslo je věnováno dialogu s islámem.
Pokud byste náš zpravodaj rádi dostávali v tištěné podobě poštou, napište, prosím, na adresu mmd@oblati.cz
Milí přátelé, děkujeme vám za vaši blízkost a všem vyprošujeme, aby radost z Hospodina byla naší společnou silou!
Za obláty Vlastimil, OMI

Celý zpravodaj oblátské rodiny a Oblátského misijního díla si můžete přečíst zde.