Jdi zpět

OČIMA MISIÍ: Obláti a tváře spravedlnosti

Nové číslo zpravodaje Oblátského misijního díla a oblátské rodiny Očima misií se zaměřuje na oblátskou službu JPIC - spravedlnosti, míru a integrity stvoření. 37. generální kapitula, která proběhla na přelomu září a října v Nemi nedaleko Říma, jasným hlasem zařadila právě tuto oblátskou misii mezi priority našeho působení v nadcházejících šesti letech.
Ve zpravodaji najdete kromě editorialu, který nám představuje kontext a uvádí nás do tématu, také rozhovor s naším ředitelem služby JPIC Jean-Hérick Jasminem, příspěvek o oblátské práci s lidmi bez domova nebo článek o záplavách v Pákistánu vyvolaných klimatickými změnami. Upoutávka nás zve ke zhlédnutí filmu natočeného na motivy papežovy encykliky Laudato si. Celý zpravodaj si můžete přečíst zde.