Jdi zpět

OČIMA MISIÍ: Výzvy a naděje oblátského světa

V novém zpravodaji oblátské rodiny a Oblátského misijního díla najdete poslední novinky z 37. generální kapituly misionářů oblátů. Kudy se bude ubírat misijní cesta 4 000 misionářů oblátů a dalších stovek oblátských asociovaných v nejbližších šesti letech? Jaké důrazy máme ve svém společném životě a poslání jako oblátská rodina mít především na paměti? K čemu nás vyzývá papež František a k čemu nás volají naléhavé potřeby současného světa? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v devátém čísle našeho misijního zpravodaje.

Celý zpravodaj sim můžete přečíst zde.