Jdi zpět

Pastorace povolání v době koronavirové

Letošní setkání sekretářů národních týmů pastorace povolání, které každoročně pořádá Rada evropských biskupských konferencí, proběhlo samozřejmě on-line. A tématem byla, stejně tak samozřejmě, podoba a výzvy pastorace povolání v pandemické době. Konference, která proběhla 14. – 15. května, se zúčastnilo na padesát delegátů z 22 evropských biskupských konferencí. Česko oficiálně zastupovali sekretáři národního týmu sr. Kristina Hřebíková, OSF a misionář oblát Vlastimil Kadlec, OMI. Virtuální podoba setkání umožnila i přítomnost dalších zájemců, kteří v této oblasti duchovní správy pracují. Páteční část byla vyplněna dvěma přednáškami: první si kladla za cíl vytvořit jakýsi teologický a biblický rámec současné situaci a možnostem pastorační činnosti uprostřed ní, druhá pak byla zcela konkrétní a praktická a seznámila nás s nejrůznějšími modely a podobami virtuální pastorace povolání, které v období pandemie rozvinula jezuitská rodina v Anglii a Walesu. Večerní výborně připravená modlitba nás všechny opět utvrdila v tom, co jsme sami za poslední rok jistě nejednou zakusili, že totiž i přes počítačové a telefonní displeje lze udělat zkušenost intenzivního modlitebního společenství a jednoty v Duchu. Osm předtočených zkušeností s rozlišováním povolání mladých lidí z nejrůznějších koutů Evropy bylo prokládáno úryvky z papežova listu „Patris corde“ a modlitbou v mnoha jazycích. Sobota pak byla vyhrazena představení současné situace pastorace povolání ze strany všech zúčastněných zemí. Následná diskuse obohatila sdílení, které mezi námi, účastníky, po celou dobu konference přirozeně probíhalo. Těšíme se, až se o své zkušenosti nejen s tímto on-line setkáním, ale především se svou vlastní činností ve prospěch povolání budeme moct podělit na našem českém národním setkání plánovaném na jaro r. 2022. Vlastimil, OMI