Jdi zpět

Plzeňské "misijní" setkání mládeže

O víkendu před Květnou nedělí se mladí lidé po celém světě scházejí na setkání se svými biskupy, aby společně oslavili Světový den mládeže. Nejinak tomu bylo i v Plzni. A jako každoročně, tak i letos jsme k setkání přispěli i svou malou oblátskou stopou. Jak by také ne, když se tyto dny nesly v duchu letošního nám blízkého misijního motta plzeňské diecéze: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium!
V pátek večer setkání zahájil Večer chval, při kterém měl o. Vlastimil, OMI krátké zamyšlení nad slovem, které Ježíš pronesl na kříži: “Žízním!“, slovem, které pak spolu s misijním mottem zaznívalo i celým sobotním setkáním. V jeho středu byla promluva o. biskupa Tomáše o misijním poslání každého z nás a velká misijní hra. Po obědě s účastníky debatoval i o. Günther, OMI, který na setkání zastupoval tu nefalšovanou misionářskou zkušenost z Pákistánu. Plzeňský víkend mládeže s námi prožil i náš moravský „misionář“ Jirka, který se nejen připravuje na vstup mezi oblátské asociované, ale zároveň se rozhodl opustit svou rodnou „katolickou“ Hanou a vydat se misionařit k nám na divoký západ!
Obláti si už tradičně prodlužují setkání mládeže až do ranních nedělních hodin. Spolu se skupinou mladých odvážlivců se totiž tradičně vydáváme na noční pouť z Plzně do Plas. A letos nás bylo šestnáct! Přidal se k nám i o. Petr, OMI, skupina oblátských „starších“ mladých a k naší velké radosti i několik „nováčků“. Silná byla především ašská skupinka. A křížová cesta, kterou jsme se letos zvláštním způsobem modlili především za nelehkou situaci církve, nemohla být jiná než misionářská. Tak pojďme do celého světa…