Jdi zpět

Pošli to dál!

Když v lednu 1816 shromáždil zakladatel misionářů oblátů sv. Evžen de Mazenod své první druhy v bývalém karmelu v Aix-en-Provence, aby společně žili a pracovali k větší Boží slávě, k dobru církve, spáse lidí a k vlastnímu posvěcení, neztráceli moc času a po krátkých duchovních cvičeních se hned pěšky vydali do městečka Grans, kde hlásali své vůbec první lidové misie.
Od toho času už uplynulo víc než 200 let, výrazným způsobem se změnily potřeby a očekávání lidí, zcela jiná je sociální situace, možnosti komunikace jsou nesrovnatelné, ale misionáři obláti, kteří se od té doby mnohonásobně rozrostli a rozšířili na všechny světadíly, přesto po celém světě ještě i dnes pokračují v tomto svém původním apoštolátu. Touha lidí po štěstí, po poznání smyslu života, po plnosti je totiž živá i dnes, stejně jako je i dnes stále „živá“ marná snaha člověka k této radosti dospět jen svými silami a schopnostmi. A navíc současná situace naší církve není příliš vzdálená té, ve které se církev nacházela tehdy v porevoluční Francii. „Církev, nádherné Spasitelovo dědictví, které nám získal za cenu své vlastní krve, byla za našich dní krutě zpustošena. Tato milovaná nevěsta Božího Syna, plačící nad hanebnou zradou svých dětí, které sama zrodila, je vydána napospas hrůze,“ napsal tehdy sv. Evžen. A jedním z léků na tuto dramatickou situaci měly být i lidové misie.
A takové malé misie v moderním pojetí chystáme i nyní v Táboře – Klokotech. Už přes rok se obláti a jejich nejbližší partneři v misii (farníci a asociovaní) připravují na týdenní událost, která propukne 11. května. Festival víry „Pošli to dál!“ začne ale už mnohem dříve přípravnou fází, jejímž hlavním cílem je „aktivizovat“ naše spolupracovníky v klokotské farnosti, aby v osobních setkáních přímo na místě zvali své přátele, sousedy a známé na festivalový program a zároveň je připravovali na možnou návštěvu misionářů. Hlavním nosným sloupem festivalu bude kurz víry, který poběží každý večer a bude zájemce o křesťanství seznamovat se základy víry a snažit se hledat odpovědi na otázky dnešního člověka. Festival bude ohraničen dvěma večery chválové modlitby a pásma svědectví, Božího slova a setkání Light4You.
Nedávné přípravné setkání nejužšího týmu, které na Klokotech proběhlo 20. března, dopilovávalo program, schvalovalo nádherné propagační materiály od našeho dvorního grafika Vaška Šimkanina a nabíralo síly do dlouhé cílové rovinky, která teď na nás čeká. A tak se těšme a modleme!