Jdi zpět

Požehnané Vánoce, přátelé!

Milí přátelé, kteří jste součástí naší nádherné oblátské rodiny, milí přátelé, kteří modlitbou i zcela konkrétními hmotnými způsoby podporujete naši oblátskou misijní činnost v Česku i všude jinde po celém světě, milí přátelé, kteří s námi sdílíte třeba jen kousek našeho díla, milí přátelé známí i neznámí, požehnané Vánoce!
Narodil se nám nový život! Úplně nový život, život synovský! A my jsme zváni k tomu, abychom do tohoto života Božích synů a dcer jednoduše a nezištně vstoupili, abychom ho přijali, jako přijímáme do otevřené náruče nemluvně: beze strachu a s úžasem nad právě narozeným životem. Přijměme ho přes to, že nejsme "dokonale" připraveni. Nikdy nebudeme! Přijměme ho, i když v sobě stále ještě máme spoustu tmy, vždyť on je Světlo. Přijměme ho, i když nemáme nic, co bychom nabídli oplátkou. On je jediný Dar. Přijměme ho navzdory všem bincům, které máme v sobě i kolem sebe ve svých vztazích. On se rád rodí do chléva.
Právě jen o to jde: přijmout Život a svědčit o tom, že jsme se s ním nezaslouženě setkali.
Krásné Vánoce vám přejí misionáři obláti!