Jdi zpět

První farní ples pro misie

18. ledna 2020 se poprvé konal ples našich farností v Dražicích. Konal se na podporu misií v Pákistánu, konkrétně jedné školy v Derekabádské poušti. Ples začal už v 18 hodin slavením mše, která probíhala v patře, takže mě napadla myšlenka, že ti, co jsou dole v sále v přízemí, musí mít pocit nebeské slavnosti, když se nad jejich hlavami ozývaly zpěvy a modlitby. Pak jsme sešli do pozemských nížin a čekali na zahájení. Hudba začala hrát. V programu bylo předtančení Misijního klubka, vystoupení skupiny Dupáček, vstup o. Günthera o životě a díle církve v Pákistánu. Hudební skupina Flying Parties oznámila, že se vzdává svého honoráře na podporu misií! Myslím, že je třeba poděkovat úplně všem; každý totiž nějakým svým dílem přispěl, a tak se dílo podařilo, a to i za podpory Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, jejíž svátek se ten den slavil. Každý mohl pocítit pohodu a radost ze setkání (někdo mohl dokonce zažít něco zvláštního, neočekávaného, něco, co mu Bůh připravil). V tombole jsme mohli vyhrát pěkné ceny a nakonec si i zatancovat s o. Jiřím, kterému, stejně jako i všem ostatním organizátorům, patří velké díky! Vlaďka A.

Těm, kdo darují kousek ze sebe, Bůh žehná měrou vrchovatou. Alespoň to si myslíme po uspořádání 1. farního plesu pro misie. Na počátku byla víra dvou žen, že nepředstavitelné dokážeme uskutečnit. A dokázaly nám, že spojenými silami ano. V Klokotech za sebou máme 1. farní ples pro misie v Pákistánu a roztančili jsme radostí pákistánského misionáře P. Günthera, který s námi přijel pobýt a představit osm pouštních pákistánských škol. Myšlenka plesu například natolik oslovila kapelu, že svůj honorář posílá do Derekabadu. My za sebou máme navíc krásný společný farní večer. Hanka K.