Jdi zpět

První oblátka ze Slovenska - Česka!

1. listopad 1818 se už navždy zapsal do oblátských dějin jako den, kdy naši první spolubratři složili poprvé, ještě jako Misionáři Provence, své řeholní sliby. Letos jsme tedy v tento den oslavili dvousté výročí sepsání našich prvních konstitucí, a tedy i přijetí evangelních rad jako našeho životního stylu. Od roku 2018 bude ale 1. listopad spojovaný také s další událostí: oblátská rodina se totiž na Slavnost všech svatých rozrostla o historicky první slovenskou a v Česku naturalizovanou misionářku oblátku Melánii Magdovou. Slavnost její první oblace proběhla v Madridu, kde mají sestry oblátky nejen svůj mateřský dům, ale i formační komunitu. A byla to oslava jak se patří rodinná. Ze Slovenska dorazili Melánčini nejbližší příbuzní a českou oblátskou stopu zastupoval o. Vlastimil. Vždyť to bylo právě v Plzni, kde se Melánka poprvé setkala s charismatem sv. Evžena de Mazenod a oblátským stylem života a apoštolátu. Přítomní ale byli v Madridu skrze modlitbu i další čeští obláti a také mladí z našich společenství. Od scholastiků z italského Vermicina dorazila dokonce i nádherná video-zdravice. A slavnost to byla vpravdě oblátská: jednoduchá, ale zato srdečná a rodinná. Jídlo a pití nejrůznější provenience rozhodně nechybělo a, jelikož jsme byli v Madridu, tak se taky pořádně tancovalo. Ale středem byla samozřejmě slavnostní eucharistie, při které Melánka své sliby složila do rukou generální představené. Rodina prostě roste. Od setkání k setkání.