Jdi zpět

Radost v romské komunitě

Sobota 31. října byla velkým dnem pro šest dětí z romské komunity v Dobré Vodě u Toužimi. V ten den totiž poprvé přijaly svátost smíření a eucharistii.
Dobrá Voda patří mezi vyloučené lokality, kde žije několik velkých romských rodin. Obláti s nimi navázali první kontakty už v roce 2005. Začali spolupracovat s občanským sdružením Český západ, jehož založení iniciovali bratři trapisté z nedalekého kláštera v Novém Dvoře. V posledních letech zde pastoračně působí P. Martin Sedloň, OMI, který sem podle možností dojíždí z plaské komunity. V současné době se snaží navštěvovat především tři lokality: Dobrou Vodu, Novou Farmu u Teplé a Bražec s Údrčí u Bochova. Touha po křtu se tu často projevuje i u mladých a dospělých lidí.
Říjnové první svaté přijímání šesti dětí z Dobré Vody bylo pro všechny velkým povzbuzením. Tíha nelehké přípravy spočívala především na indické sestře Jasleen z Kongregace sester sv. Josefa z Chambéry, která na Dobré Vodě také působí. Právě v těchto dnech pak začíná příprava nové skupinky dětí.