Jdi zpět

Součástí rodiny

První říjnový víkend jsme se vypravili směr Hünfeld na naše pravidelné výroční setkání asociovaných laiků Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Už druhým rokem jsme jako skupina mladých asociovaných obnovovali náš slib, že budeme v každodenním životě i nadále žít charisma sv. Evžena. Dalo by se říct, že po těch rocích jsme se již rozkoukali a stáváme se nedílnou součástí oblátské rodiny Středoevropské provincie. Všichni asociovaní z Česka a Německa se setkávají dvakrát do roka, aby sdíleli svůj život a apoštolát prožívané v regionálních skupinách vázaných vždy na jednu oblátskou komunitu, aby společně slavili, organizovali, vzdělávali se v různých aspektech Evženova charismatu a především zakoušeli sílu rodinného společenství.
Tento rok bylo naše setkání speciální alespoň ze tří důvodů. Prvním z nich je to, že se s námi do Hünfeldu vypravili i tři mladí z nové pětičlenné skupinky kandidátů na vstup do formace k asociaci, druhým důvodem je, že po roční pauze skládali svou první asociaci hned čtyři zájemci, kteří tak ukončili svou dvouletou formaci. Jedním z nich byl i „náš“ Tom Harke z Německého Erlangenu, který je tak trochu součástí naší plaské skupiny. Strávil s námi několik víkendů a pravidelně se účastnil i našich apoštolských aktivit. A že se oblátské světy opravdu setkávají a prolínají, potvrzuje i to, že cestu s námi podnikl i jeden mladý člen italské oblátské mládežnické skupiny MGC Saverio Sapia. Sdílení jeho setkání s charismatem sv. Evžena a jeho příběhu povolání bylo jistě jedním z „highlightů“ celého setkání. Večery v hünfeldském sklípku U Medvěda byly jako vždy oslavou rodinnosti a společenství. Nesmíme zapomínat, že jsme v oblátském světě přece jen opravdovou pivní velmocí! Kuba a Vlasta