Jdi zpět

Společný konec roku našich asociovaných

I když jsme na letošní Silvestr jeli trochu s obavami a cestou do Černého lesa ke Koukalům se nám do kufru auta vysypala část pochutin na společný stůl, nakonec všechno dobře dopadlo. Sešli jsme se v hojném počtu od malých dětí po dospěláky. Stihli jsme společnou procházku s opékáním buřtů a hledáním pokladu, ze které jsme se vrátili až za tmy. Následovala mše svatá a po mši společná večeře. Po večeři se šly děti dívat na pohádku a dospěláci si povídali. Vrcholem večera byl skoro hodinový ohňostroj. Děti a manželky nechápaly, kde chlapi neustále berou munici. Po vydařeném večeru a pěkném ohňostroji jsme se začali přesouvat domů. Někdo to stihl ještě v roce starém, někdo až v roce novém.
Na Silvestru se nám moc líbilo a cítili jsme se příjemně a přijatě. A to i přesto, že jsme se s některými lidmi prakticky neznali. Bylo příjemné oslavit příchod nového roku ve společenství lidí, pro které je prioritou Bůh. Klára 

Už po několikáté se sjely na silvestra rodiny omi laiků. Jako každoročně jsme vyrazili na procházku okolo Černého lesa, opekli jsme si buřtíky a s plnými bříšky jsme se vraceli ke Koukalům. Tam jsme měli mši s otcem Jiřím. Také se pouštěla pohádka Můj soused Totoro. Jestli ji neznáte, tak vám ji doporučuji. A pak přišel čas na ohňostroj a přípitek. Samozřejmě nechybělo povídání ani chlebíčky.
Přeji vám požehnaný nový rok. Nezapomeňte žít naplno a jít si za svými sny. Verča 

„Neumím si představit s dětmi lepší oslavu Silvestra než u Koukalů,“ pronesl jeden tatínek. Dodávám, že odpolední procházka zimní krajinou byla opravdu nádherná, romantická, dokonce obsahovala prvky dobrodružství. Po opečení dobrot na ohýnku si děti našly poklad ukrytý v lese a s chloubou si ho odnášely už potemnělou cestou k naším hostitelům. Mše svatá byla pro nás, rodiny s dětmi, velkým požehnáním. Pán uprostřed nás. Odevzdání všeho, co uplynulý rok bylo, a toho, co nás očekává nyní. Pane, děkuji za společenství. Děkuji za naše děti, které mohly zakoušet opravdovou blízkost jak s Tebou, tak s rodiči a se svými kamarády, s naším duchovním. Velký dík patří našim hostitelům. Pán jim za jejich službu žehnej. Jája