Jdi zpět

Spomenul si na mňa!

Povolanie. Je to slovo, ktoré by si mal najviac milovať. Je znakom toho, nakoľko si dôležitý v Božích očiach. Je znakom toho, akú hodnotu má pre neho krehkosť tvojho života. Áno, volá ťa a chce tým povedať, že ťa MILUJE. Si v jeho srdci, niet o tom pochýb. V nekonečnom zástupe ľudí zaznieva jedno meno: TVOJE. Všeobecný úžas, nikto by tu nebol na teba pomyslel: ON ÁNO! Všetkým môžeš povedať: SPOMENUL SI NA MŇA! A pred mikrofónmi dejín (tebe sa to javí iba v tajomstve srdca) ti zveruje úlohu, ktorú môžeš plniť IBA TY. Ty a nikto iný...
Neviem, kto je autorom týchto slov, ale keď som mala 17 rokov a v mojom srdci sa objavila túžba byť misionárkou, objavila som tento text o povolaní a prepísala som si ho do svojho zápisníka. A vždy, keď som si ho prečítala, zdalo sa mi neuveriteľné, že Pán volá práve mňa a že so mnou počíta. Vždy som túžila byť výnimočná a takto som sa v ten čas aj cítila. ON SI NA MŇA SPOMENUL! Rokmi sa však tento pocit vytratil. Vedela som síce, že Pán ma k niečomu volá, ale nenachádzala som svoje miesto. Nikdy som však neprestala hľadať a Pán ma nikdy neprestal volať. Poslal mi do cesty ľudí, vďaka ktorým som sa odvážila žiť svoje túžby a sny...
Dnes sa cítim výnimočná. Nie kvôli tomu, čo som v živote dosiahla. Nie kvôli vysokoškolským titulom, ani kvôli úspechom v práci, ani kvôli mojim schopnostiam či talentom... Cítim sa dnes výnimočná, lebo viem, že Boh je verný, že ma miluje jedinečnou láskou (ako vraví Vlastík OMI: Boh vie počítať len do jedna, každého miluje takým osobitným spôsobom, ako by sme boli jediní na svete) a že mi zveruje úlohu, ktorú môžem splniť jedine ja. Boh píše dejiny a ja môžem byť pri tom! Môj život je dar: pre mňa i pre svet. A ja chcem, aby každý človek mohol urobiť tú istú skúsenosť ako ja, lebo povolanie nie je iba pre pár vyvolených. VŠETCI sme povolaní. Povolaní k životu v plnosti, povolaní k láske, povolaní ku svätosti, ktorá spočíva vo vedomí, že každého z nás Boh miluje jedinečným a neopakovateľným spôsobom a že máme na tomto svete svoje poslanie.
A tak vám dnes všetkým môžem s radosťou povedať: SPOMENUL SI NA MŇA! A prosím, aby ste si na mňa spomenuli aj vy, aby mi Pán dal všetku potrebnú milosť na to, aby som mohla plniť úlohu, ktorú mi zveruje... A ďakujem, že ste! Melánka