Jdi zpět

Srdce velké jako svět

V těchto dnech (prvních čtrnáct dnů v červenci) probíhá v našem scholastikátu (formačním domě) v polské Obře interkapitulární setkání celého oblátského světa. Jak sám název prozrazuje, interkapitula je setkáním mezi dvěma generálními kapitulami, které jsou nejvyšší autoritou kongregace. V tomto mezidobí se všichni provinciálové z pěti oblátských regionů (Afrika – Madagaskar, Asie – Oceánie, Evropa, Kanada – USA a Latinská Amerika) scházejí na jednom místě, aby nejprve hodnotili plnění výzev, které před jednotlivé správní celky postavila generální kapitula předcházející, a zároveň začali přesouvat pozornost i k možným námětům pro kapitulu nadcházející. Z předkládaných zpráv jednotlivých regionů a centrálního vedení začínají vystupovat ta nejžhavější a nejurgentnější témata: interkulturalita, formace, asociovaní laici, finance, komunita, zasvěcení pro misii a JPIC (služba spravedlnost, mír a integrita stvoření). Interkapitula je ale především obrovskou příležitostí k setkání se spolubratry z celého světa a k novému nadechnutí se. Pokušení uzavřít se do svých malých velkých problémů a těžkostí uvnitř vlastní provincie nebo komunity je pořád velké, a tak sdílení radostí a bolestí ostatních rozšiřuje nejen obzory, ale hlavně srdce. A o to šlo našemu zakladateli, sv. Evženovi de Mazenod, především a o to jde především dnes i nám.
Interkapituly se za Středoevropskou provincii misionářů oblátů účastní její čerstvě jmenovaný provinciál o. Felix, OMI a duchovně její účastníky doprovází Vlastimil, OMI.