Jdi zpět

Světové setkání oblátských asociovaných

Datum celosvětového setkání oblátských asociovaných se pomalu přibližuje. Na konci května 2022 se sejdou oblátští laici jednotlivých kontinentů, aby se blíže poznali. Každé setkání totiž obohacuje a dává vznik novým možnostem. Pojďme se podívat, jak vypadají přípravy a co má oblátská rodina za lubem.
Obláti se po výzvách z mnoha stran na své laiky takto domluvili na své 36. generální kapitule. Vedle radosti při pohledu na rozšiřující se oblátskou rodinu o laiky, kteří chtějí ve svých životech nést charizma svatého Evžena, také přichází starost. Jak toto společenství propojovat, jak zacházet s různorodostí, která je při rozpětí Manila – Texas – Řím logická? Už při psaní těchto prvních řádek jsme uprostřed oblátského charizmatu: různorodosti, která není překážkou, ale výzvou a obohacením. A v tomto duchu by se měly také nést ony tři dny samotného setkání.
Již celý loňský rok se schází centrální a jednotlivé kontinentální a provinční přípravné týmy, aby poskládaly programy provinčních setkání i toho celosvětového. V odpoledních hodinách proběhne představení společných projektů, které uskutečňují obláti spolu s asociovanými, krátká představení asociovaných a jejich individuálních cest k charizmatu nebo působení v jeho rámci. A zacíleno bude i na šířku oblátské rodiny - na různé formy napojení na místní komunity, tedy misijní projekty, čestné členy komunit nebo dobrovolníky zapojené do oblátských činností. Vedle toho proběhne samotné živé setkání laiků jednotlivých kontinentů, které by mělo být možností se vzájemně lépe poznat, společně slavit a také společně nahlédnout do budoucnosti. Očekávat tudíž můžeme příjemně strávený čas lidí, které vede po vzoru našeho zakladatele společná touha nést evangelium chudým a milovat církev a její misii. Pro Evropu je tímto místem setkání velmi příjemné polské mládežnické centrum Kokotek nedaleko Katovic.
Mottem setkání je totiž: „My obláti a naši asociovaní jsme, každý svým originálním způsobem, stále na cestě do Emauz, podobně jako Ježíšovi učedníci se srdci hořícími novými vizemi, naplněnými nadějí a novou energií.“ A k takové cestě rozhodně vědomí toho, že kráčíme jako společenství patří. I učedníci v Emauzích společně spočinuli a nabrali dech na další cestu. Hanka Koukalová 

V sobotu 19.4. proběhlo online setkání účastníků setkání OLAC, které je plánované na poslední květnový víkend v Polsku. Během tohoto setkání nám organizátoři celé akce chtěli přiblížit chystaný program, předat organizační informace a hlavně nás i trošku navnadit na celou akci. Sešlo se nás přes počítač více jak 40 a bylo to velmi radostné a bratrské setkání. Během něj jsme se rozdělili na krátký čas i do malých skupin, abychom se mohli trošku poznat a sdílet své dojmy z programu OLAC setkání. Byl jsem ve skupině s dvěma známými z naší středoevropské provincie a pak také s jedním Francouzem a dvěma Italy, sdílení ve skupině mi udělalo velkou radost. Z celého setkání bylo cítit nadšení, že se budeme moci po dlouhé době osobně setkat a zároveň odpovědnost za výsledek celé akce, která bude formovat další směřování naší oblátské rodiny. Jakub Kyliš