Jdi zpět

Nový restart po katastrofě v Pákistánu

Ničivé záplavy zanechaly v Pákistánu zkázu. Vláda země oficiálně požádala mezinárodní společenství o pomoc. Pákistánská Národní agentura pro zvládání katastrof oznámila, že si povodně mezi 1. červencem a 1. zářím 2022 vyžádaly přes 1300 mrtvých a více než 3500 zraněných.
Postiženy byly miliony domácností a budov. Vodní masy těžce zasáhly dobytek v zemědělských oblastech a pole zemědělců. Tým oblátů provedl s pomocí místních lidí rychlé vyhodnocení potřeb a naplánoval pomoc celkem v šesti oblastech postižených povodněmi.
Nejprve bude 2000 rodinám poskytnuto jídlo, hygienické potřeby a oblečení. Náklady na rodinu se pohybují kolem 1500 korun.
Toto opatření je prvním krokem ke zmírnění nejnaléhavější potřeby. Tím druhým je, že obláti plánují postavit jednoduché domy pro 100 těžce postižených rodin a pomoci 300 drobným farmářům a živnostníkům znovu vybudovat jejich podniky.
Vzhledem k rozsahu povodňové katastrofy je naléhavě zapotřebí mezinárodní pomoci. V Pákistánu v současnosti působí 34 misionářů oblátů, kteří spravují deset katolických farností, provozují tři vzdělávací centra a několik škol. Obláti jsou zastoupeni ve všech provinciích Pákistánu a starají se o 21 000 katolických rodin.
Pomozte oblátům v Pákistánu stát v této obtížné situaci při lidech. Místní spolubratři sdílejí situaci postižených a vědí, co je potřeba. Pomáhají potřebným bez ohledu na náboženství, jazyk nebo barvu pleti.
Jen díky vaší štědrosti je možné, aby malá skupina misionářů poskytla nejchudším lidem postiženým povodňovou katastrofou pomoc, kterou naléhavě potřebují, a dala tak znamení celosvětové solidarity. Se srdečnými díky o. Günther Ecklbauer, OMI

Pomoc můžete zasílat na účet Oblátského misijního díla:
244 816 241/0300
VS 410 (povodně Pákistán)