Jdi zpět

Vánoční přání ze Zimbabwe

Drazí přátelé!
Přeji vám z Afriky radostné svátky Božího narození a požehnaný celý nový rok. Ať je to dítě, jehož narození všichni slavíme, světlem v téhle nelehké době i ve vašich osobních temnotách a nadějí při zdlouhavém čekání na konec koronavirové pandemie.
Posílám vám tento pozdrav z misie Maraire v Zimbabwe zatím bohužel bez nového zpravodaje. Měl vám přijít k Vánocům, ale poslední týdny včetně tohoto vánočního byly pro nás obláty tady v nové misii nesmírně náročné. Sešlo se najednou tolik trablí a nečekaných úkolů, že na nějaké psaní nebo třídění fotek nebyl vůbec čas. Ale vězte, že teď už je lépe (a snad to i vydrží) a „za odměnu“ máme elektřinu z malé sluneční elektrárny a horkou vodu ohřátou taktéž horkým africkým sluncem. Vlastně to není vůbec za odměnu, ale ze štědrosti mnohých z vás, kdo jste nám přispěli skrze Oblátské (Mariánské) misijní dílo. Ze srdce vám děkujeme.
Od září, kdy jsme se do misie konečně nastěhovali, navazujeme vztahy s místními nejen našimi farníky, rozjíždíme pastoraci a dáváme do pořádku zanedbané církevní struktury. A taky zahradničíme. Ale o tom všem podrobněji až ve zpravodaji.
Buďte zdrávi po všech stránkách, vytrvejte v naději a lásce a, nakolik je to možné, zůstaňme spojeni v modlitbě. Váš o. Karel Mec, OMI
P.s. Na koláži z fotografií vidíte nás dva obláty před jedním z našich domů s novým slunečním ohřívačem vody na střeše; pastviny, jinak vyprahlé, po měsíc trvajících silných deštích plné potoků a tůní a natolik podmáčené, takže máme velký problém dostat se z misie na cestu; děti z Papežského misijního díla dětí před jedním z našich kostelů; vánoční motiv na stěně jiného našeho kostela; a něco z místní fauny.