Jdi zpět

Vaše mešní intence i nadále pomáhají

Jednou z možností, jak podpořit naše misie, jsou mešní intence. Takto vaše dary pomáhají naší misii v Pákistánu a Zimbabwe. Zde směřují ke spolubratřím našeho Karla Mece, OMI, v podobné misii St Kizito v Insuzu.
Otec Edmund tady dostal spolu s dalšími dvěma spolubratry podobný úkol jako Karel: vytvořit v buši místo, díky němuž budou moci být obláti trvaleji nablízku lidem v opuštěném regionu. Místo, které bude zázemím nejen pro obláty, ale i pro široký okruh místních lidí. A toto místo musí být co nejvíce soběstačné, protože má chudým lidem z okolí pomáhat, ne brát.
Pomoc místních lidí se skládá především z fyzické práce při zúrodňování půdy nebo na drobných stavbách v misii. Okolní osady se samozřejmě také zavazují k podpoře „svých” kněží a podle možností se s nimi věřící dělí o část své úrody nebo několik vajíček či kuřat k jídlu. Jak z toho ale vyplývá, to vše by bylo málo. A tady sehrávají důležitou roli vaše dary.
Otec Edmund OMI píše:
Děláme vše, co je v našich silách, abychom dary, které od vás obdržíme, dobře využili. Rozvoj misie je naším hlavním cílem. V areálu se nám zatím podařilo vybudovat výběh pro drůbež a od té doby jsme do něj umístili několik kuřat. Je to krok k soběstačnosti a k pomoci chudým v našem okolí. Založili jsme také zeleninovou zahradu a podařilo se dobře rozvést zavlažovací systém. Doufáme, že brzy na dům nainstalujeme solární panely (pozn. jako stabilní zdroj elektřiny). Všechny tyto pokroky byly možné díky vaší pomoci a podpoře. Slavíme denně mše a klademe vaše úmysly před Pána. Modlíme se, aby požehnal vaší štědrosti. Zveme naše věřící, aby to dělali také.
Vaše dary pomáhají k rozvoji a důstojnějšímu životu lidem z jednoho opuštěného místa na mapě Zimbabwe, a vy jste tak spolu s misionáři obláty jeho důležitou součástí. Děkujeme!
Aby byly mešní intence v současné době opravdovou pomocí, chtěli bychom poprosit, aby váš dar na jednu mši odslouženou v misiích byl alespoň 200 korun.