Jdi zpět

Velikonoce v obýváku

Milí přátelé, letošní výjimečná situace si vyžaduje výjimečné prostředky. Možná si stejně jako my ani vy nedokážete představit, že skončí velikonoční vigilie nebo slavnostní eucharistie na Neděli Vzkříšení a my se nebudeme moci společně obejmout, přiťuknout si skleničkou "bohemky", ochutnat si vzájemně mazance a beránky, které nikdy po skončení slavnosti nechybí, a jako každý rok pokračovat společně dál ve zpívání velikonočního aleluja. To opravdu nejde! A proto jsme se pokusili přichystat naši "domácí velikonoční liturgii v obýváku" tak, aby v ní nechybělo ani objetí, ani mazanec, dokonce ani přiťuknutí a už vůbec ne aleluja. Pojďme se spolu na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Velikonoční vigilii a Neděli Vzkříšení "sejít" v našich domovech skrze společnou modlitbu. Modleme se nad týmiž texty, čtěme tytéž úryvky Písma a konejme tytéž obřady. Každý ve svém "obýváku"... v očekávání toho, že den, kdy se budeme moci znovu velikonočně obejmout, se blíží. Hrob je totiž už prázdný!

Texty spolu s mluveným uvedením do liturgie najdete pod záložkou "Velikonoce v obýváku" na stránkách www.media.oblati.cz/