Jdi zpět

Zprávy z Ukrajiny: pomoc pokračuje!

Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné působící na Ukrajině upřímně děkují vám všem, dobrým lidem, kteří finančně podporujete lidi zbídačené válkou, kterou na území Ukrajiny vede Rusko.

Jako obláti působíme v sedmi farnostech po celé Ukrajině. Naše služba spočívá nejen v duchovní, ale i morální a materiální podpoře těch, kteří trvale nebo dočasně žijí v blízkosti našich kostelů nebo oblastí, kde se nacházejí naše farnosti. I nadále budeme poskytovat přístřeší uprchlíkům v našem klášteře Tivriv. Více než na rok jsme poskytli útočiště stovkám uprchlíků, některým na pár dní, jiným na pár měsíců. V dalších našich farnostech v Kyjevě, Obuchovu, Černigově a Rokytném pomáháme chudým tím, že rozdáváme teplé jídlo, oblečení a léky. Například v Obuchově a Kyjevě jsme rozdali 9500 večeří a 4500 bochníků upečených v našem řeholním domě. Stovky lidí dostaly boty, léky, oblečení a první pomoc. Naše humanitární podpora lidem v nouzi je možná jen díky vaší podpoře a oběti. Ze srdce za vaše finanční prostředky děkujeme a prosíme vás, abyste ani nadále nezůstávali lhostejní k lidem v nouzi, zejména na Ukrajině, kde jsou vyčerpaní a zbídačení kvůli ruské agresi.
S pozdravem a vděčností
Vitalij Podoljan OMI, představený oblátů Panny Marie Neposkvrněné na Ukrajině

Společně se modlí a pracují
Oblátský dům v Obuchově je jedním z míst, kde pomáháme lidem v krizi a bez domova. Životní situaci mnoha lidí komplikuje pokračující válka, která si vynutila i migraci lidí na území Ukrajiny. Místní oblátská komunita organizuje komplexní pomoc. Právě ve zdejší řeholní kuchyni se peče chleba pro potřebné, který mj. dovážíme i do Kyjeva. Je zde také bezplatná lékařská ambulance. Místnosti našeho řeholního domu byly díky pomoci oblátské Polské provincie a soukromým dárcům upraveny tak, aby sloužily potřebným. Zde mohou trávit čas, dostat teplé jídlo. Ti, kterým se dostává naší pomoci, jsou pak také ochotni zapojit se do drobných prací v okolí domu.
S. Jankowski OMI, koordinátor pomoci

Nadále je možné pomáhat prostřednictvím Oblátského misijního díla (OMD) zasláním daru
na účet 244 816 241 / 0300
VS 690 Ukrajina
Děkujeme, společně můžeme pomoci!