Jdi zpět

Jen taková návštěva "na skok"

Šlo jen o takovou návštěvu na skok, jenže to by naším provinciálem nesměl být náš Felix, aby třeba jen dvoudenní krátké návštěvy nevyužil k tomu, aby se začaly dít velké věci. Na přelomu června a července tedy přijel na svou už několikátou návštěvu Česka, aby se setkal s námi obláty z našich dvou míst – Klokot a Plas, ale i se zástupci celé oblátské rodiny. Je čím dál zřejmější, že nás Duch svatý vede na našem misijním území k tomu, abychom zde začali působit radikálně nově: v nových formách, nových společenstvích, kde se na službě místní církvi budeme podílet spolu s našimi laiky, mládeží, rodinami, a tedy především s novým duchem.
Felix si hned od svého jmenování provinciálem oblíbil německé slovo „Wachstum“, tedy „růst“. A to je evangelně paradoxní v době, kdy zakoušíme velký nedostatek nových oblátských povolání k misijnímu řeholnímu životu, v době, kdy spousta starších spolubratří odchází na odpočinek, kdy zavíráme jeden dům za druhým, už nemůžeme zastávat služby, které jsme zastávali ještě před několika lety… A přesto všechno nasvědčuje tomu, že chceme růst, že toužíme jít kupředu a nově hledat a zkoušet. I u nás v české části provincie.
Touhu po „Wachstum“ jsme s naším provinciálem zakusili i teď, během jeho poslední návštěvy: při setkání s plzeňským biskupem Tomášem i při večeři a zcela vážném a zavazujícím „klábosení“ se zástupci našich mladých asociovaných, při rozhovorech mezi námi spolubratry i s Hankou, šéfkou našeho misijního díla.
Jedním z velkých témat této krátké, ale hutné návštěvy bylo i naše společné dílo na novém místě, které nám bude od září svěřeno. Západní oblátské misijní území se totiž rozšíří v plzeňské diecézi o další dva farní okruhy! A zlé, vlastně snad dobré jazyky tvrdí, že všem dnům prý ještě nemusí být konec! A tak se společně těšíme jako oblátská rodina na novou výzvu možného společného života s našimi laiky, těšíme se, čemu dá Duch svatý skrze naši přítomnost nově růst. Vlastimil, omi