Jdi zpět

Komunitní prostory v Dolní Bělé požehnány!

V neděli 6. března 2022 přijel otec biskup Tomáš a náš provinciál kongregace Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné o. Felix Rehbock OMI, aby společně požehnali novou kapli Nejsvětější Trojice a celý dům (faru) v Dolní Bělé, který se stává zázemím pro nově vznikající Komunitní centrum V DOBĚ a oficiálně také novým oblátským domem Středoevropské provincie.
Musím říct, že není den, kdybych se sama sebe znovu nezeptala, jestli má v dnešní době opravdu cenu zakládat komunitní centrum. V podstatě začalo vznikat uprostřed covidové pandemie, což je hodně zvláštní doba na zakládání čehokoliv. A teď, když už by se zdálo, že se může vše naplno rozjet, přijde válka a s ní znovu nové pocity nejistoty, nové potřeby i priority.
Pak se ale sejde, jako třeba teď při žehnání domu, naše laická komunita, obláti, oblátská rodina, farníci, přátelé, otec biskup… a přes všechny nejistoty a těžkosti člověk vnímá, že tohle je nějak ono. Naše vztahy, sdílení, dělat věci společně, věřit společně, slavit společně. To je něco, co člověka naplňuje i v obdobích, kdy se všechno ostatní sype.
Program začal žehnáním domu, kterého se ujal o. Felix. Začali jsme v přízemí a postupovali vzhůru. V každé větší místnosti pronesl osobní modlitbu, např. v ložnicích za dobré spaní, v kuchyni za to, aby chutnalo všechno jídlo, které se zde uvaří, ale hlavně za dobré vztahy všech lidí, kteří tu žijí a budou žít. Celý dům také poctivě provoněl kadidlem.
Naší komunitní kapli, která je v prvním patře, jsme zasvětili Nejsvětější Trojici, protože ta při nás stojí už od počátku našeho založení a je pro nás obrazem dokonalé komunity, dynamiky vztahů a bezmezné Boží lásky k nám. Zde se ujal slova otec biskup, požehnal nám a uložil eucharistii do svatostánku. V přímluvách jsme vzpomněli i na všechny lidi trpící válkou. Kapli jsme vybavili velmi jednoduše, ale nechybí tu oblátský kříž a relikvie sv. Evžena, zakladatele misionářů oblátů.
I biskup Tomáš na závěr obdržel od našeho Felixe jako dar relikvii sv. Evžena, marseillského biskupa, aby si ji mohl uložit buď do své soukromé kaple, stejně jako ji měl i Jan Pavel II., nebo přímo do katedrály sv. Bartoloměje.
Pak už jsme jen slavili, povídali, jedli a byli rádi, že jsme spolu.
Zuzka Lášková, Dolní Bělá

Bylo to odpoledne naplněné radostí. Takovou tou živelnou, bezprostřední, společnou. Cítila jsem vděčnost, že mohu být součástí toho všeho, jedné velké a otevřené rodiny.Týnka Koderová, Hubenov

Jsme namáčklí v kapli, kam se nás nevejde ani polovina. Zástup, ve kterém nechybí několik farníků, provinciál Felix, biskup Tomáš, pár asociovaných, obláti z Plas a komunita, která se už, myslím, dávno stala domovem pro mnohé z nás. A i přes různorodost tohoto společenství jsme jedna rodina, která právě prožívá Boží přítomnost v důležitých krůčcích Komunitního centra V DOBĚ. V tu chvíli cítím, že i když si každý neseme v srdci tíživou situaci posledních dní na Ukrajině stejně jako naše osobní boje, tak blízkostí, vzájemným nasloucháním, podporou a otevřeností výzvám této doby, to zvládneme. A ten moment je najednou plný naděje a vděčnosti za všechno to, co tu společně můžeme prožívat a tvořit.Sali Mecová, Praha