Jdi zpět

Plasy - Velehrad - Fulda

Vztah plaské komunity misionářů oblátů a velehradského Stojanova gymnázia oslaví letos už osmé narozeniny. Od roku 2009 se studenti z Velehradu několikrát do roka scházejí s oblátskou komunitou k duchovním cvičením, „misijní výpomoci“ na západě Čech nebo jen tak pro radost.
Před osmi lety se skupinka mladých pod vedením vychovatelky Martiny Vlkové poprvé setkala s o. Vlastimilem, OMI, tehdy ještě v Kroměříži. A od té chvíle to vypuklo. Nikdo z nás tehdy netušil, jak silné pouto mezi Velehradem a Plasy vznikne. Kromě již tradičních postních exercicií probíhajících na Velehradě, které obvykle vede o. Vlastimil (většinou v týmu s členy Komunity Vtěleného Slova nebo mládežnické skupiny OMIGang), a stejně tak pravidelného víkendu pro biřmovance odehrávajícího se naopak v Plasích se časem rozběhlo i několik dalších spontánních akcí, které jsou výsledkem přátelství a charismatického souznění mezi obláty a Velehradem. Dnes tedy existuje i pravidelná skupinka několika mladých, kteří sice již roky nejsou studenty Velehradu, ale přesto do Plas stále přijíždějí. Seznámili se i s oblátskými mladými z OMIGangu a v kontaktu jsou i s našimi novici. O prázdninách tráví týden s romskou komunitou na Dobré Vodě, která je svěřena právě plaským oblátům, především o. Martinovi. Martina Vlková se mezitím stala nejen hodnotným členem workshipáckého týmu, ale také „se upsala“ charismatu sv. Evžena jako oblátská asociovaná. Velké přátelství pojí plaské obláty i s kaplanem velehradského gymnázia o. Radimem Kuchařem, který do Plas své svěřence pravidelně doprovází.
Posledním společně stráveným časem byla víkendová duchovní cvičení, která probíhala na Velehradě od 3. do 5. března. Sešlo se na nich asi 25 mladých středoškoláků a vysokoškoláků. Otec Vlastimil se při výběru tématu nechal inspirovat poselstvím papeže Františka k letošní postní době, a tak se mluvilo především o dvou darech: Písmu a bližním. Byl to krásně strávený čas duchovního sdílení a přátelství. Zdá se, že se skupinka příznivců rozrůstá. Plánuje se dokonce už i první návštěva Velehradu v nové OMI komunitě ve Fuldě.
Kdo by si kdy pomyslel, že silné pouto Plas a Velehradu - vždyť velehradský klášter založili na počátku 13. století jako svou filiálku právě cisterciáci z plaského kláštera! – se po osmi stech letech znovu naváže a prohloubí… Bohu díky!