Jdi zpět

Pomoc pro Zimbabwe!

V čase všudypřítomné nouze a mnoha potřeb na všech frontách se na vás obracíme s prosbou i my, misionáři obláti spolu s celou oblátskou rodinou.

Více než kdykoli jindy si právě teď uvědomujeme, že jsme všichni opravdu jedna rodina, že jsme, jak před Velikonocemi řekl na liduprázdném Svatopetrském náměstí v Římě papež František, všichni „na stejné lodi, všichni zranitelní a dezorientovaní, ale zároveň důležití a nezbytní; všichni jsme povoláni veslovat společně, všichni se potřebujeme navzájem těšit.“ To, co právě v tomto období všichni po celém světě prožíváme, nás papežovými slovy přivádí k tomu, že „se nikdo nezachrání sám,“ že záchrana druhého se může ukázat mou vlastní záchranou, že má pomoc druhému může být pomocí pro mě samotného. V těchto dnech „znovu odhalujeme sounáležitost bratří“ a „solidaritu a naději, jež jsou s to upevnit, podpořit a dát smysl těmto hodinám, kdy se zdá, že všechno ztroskotává.

A právě v tomto duchu se na vás teď obracíme. Šířící se nákaza nového koronaviru se v kombinaci s nedostatkem pitné vody, chudobou, hladem a na mnoha místech nedostatečnou zdravotní péčí stává v mnohých částech světa tikající tichou bombou. Nemůžeme zachránit svět, ale můžeme přispět k záchraně několika konkrétních lidí. Proto žádáme o pomoc pro Zimbabwe, kde působí náš spolubratr Karel Mec, OMI.

Sám nám k současné situaci napsal:
Vůbec netuším, co by se dalo dělat, i když mám pocit, že bych něco dělat měl, protože se na nás řítí katastrofa. Jižní Afrika právě vyhlašuje nouzový stav, zavádí karanténní opatření, zavírá hranice, zavádí rozsáhlá úsporná opatření, což se vše velmi citelně dotkne Zimbabwe, jelikož jsme na JAR ekonomicky závislí. Asi už brzy nebudou žádné pohonné hmoty, a co hůř, asi ani mouka na sadzu (hustá, obvykle kukuřičná kaše). Hodně jí přichází právě z Jižní Afriky… Co bude dál, nevím. Zimbabwe mi připadá paralyzovaná. Tady se jen čeká, až to udeří. Lidi tu jsou tak zvyklí trpět, že to asi hodlají jen pasivně přijmout. Mrazí mě z toho...

Roušky nebo jiný zdravotnický materiál do Zimbabwe posílat nemůžeme, proto vás žádáme o jakýkoli finanční příspěvek zaslaný na náš misijní dárcovský účet:

244 816 241/0300
variabilní symbol pro pomoc Zimbabwe: 560
banka: Poštovní spořitelna
Středoevropská provincie misionářů oblátů OMI
Staroklokotská 34
390 03 Tábor

Velké díky!