Jdi zpět

Připravujeme se na Rok OMI povolání

Před první adventní nedělí se několik oblátů a zástupců oblátské mládeže ze Středoevropské provincie sešlo v Hünfeldu na organizačním setkání Roku oblátských povolání. Českou část provincie reprezentovali Petr, omi, Vlastimil, omi, scholastik Christian, omi (kterého jsme si na rok vypůjčili z Říma na pastorační rok do Plas), náš kandidát Marijo a mladý asociovaný Pepa.
Obsahem setkání byla koordinace projektů, které chceme jako provincie v tomto zvláštním a privilegovaném roce nabídnout celé oblátské rodině. V běhu už je např. Růženec bez hranic: každodenní modlitba růžence, která by měla prostoupit celým rokem povolání (od 8. prosince 2017 do 25. ledna 2019) a do které se může zapojit kdokoli, kdo by chtěl svým dílem přispět k tomu, aby charisma sv. Evžena de Mazenod mohlo v jeho následovnících žít a šířit Boží lásku i dnes a zítra. V české části provincie chystáme i modlitební Adopci našich formandů nebo těch, kteří své povolání rozlišují a třeba si úplně nevědí rady. Na programu budou také povoláňové adorace, novény, poutě… Ale nebudeme se za povolání jen modlit. Podstatnou část setkání jsme věnovali sdílení nápadů a diskusi o Festivalu povolání, který by měl být jakýmsi vyvrcholením celého roku. Proběhne v Plasích 12. května a o týden později i v Hünfeldu. Půjde o den naplněný přednáškami, workshopy a setkáními na téma povolání, charismatu, rozlišování, rozhodování, pojetí svobody, strachu… I v Hünfeldu jsme si uvědomili, jak ožehavá a „nebezpečná“ tato témata pro dnešní mladé lidi jsou. Květnový den by měl zakončit chválový koncert se svědectvími a adorací oblátského kříže. Čekají nás náročné přípravy… Za povolání budeme ale v příštím roce také třeba běhat, sdílet se na sociálních sítích, točit video spoty atd.
A jelikož jsme obláti, tak se ani v Hünfeldu jen neschůzovalo a nemodlilo, ale sobotní večer jsme prožili na adventně-vánočním trhu ve Fuldě. Bratwurst a svařák byly vynikající! Vlastimil, omi